Trong bài viết “Mấy điều nhận xét về Minh Hương xã và các cổ tích tại Hội An” trên Việt Nam khảo cổ tập san, Giáo…

Trong bài viết “Mấy điều nhận xét về Minh Hương xã và các cổ tích tại Hội An” trên Việt Nam khảo cổ tập san, Giáo sư Trần Kinh Hòa căn cứ vào năm sắc phong trên tấm biển ở Trừng Hán Cung (Quan Công Miếu) đã nhận xét rằng: “Xét lại biển này là sự kiện cổ nhất có ghi tên Minh Hương. Khánh Đức là niên hiệu của vua Lê Thần Tông, và Khánh Đức Quý Tỵ niên là năm thứ 5, tức Tây lịch 1653, đủ biết trong năm Minh Hương đã có xã. Như vậy, chúng ta nên lấy năm 1653 làm hạ hạn niên đại thiết lập Minh Hương xã, tức Minh Hương xã đầu tiên của Việt Nam được sáng lập”…

SUY NGẪM TRONG ĐÊM, Chớ vội phê phán người khác khi chưa biết những điều họ sở đắc

SUY NGẪM TRONG ĐÊM
Chớ vội phê phán người khác khi chưa biết những điều họ sở đắc.
Chớ vội khinh người khác khi chưa biết điều tâm đắc của họ.
Mọi sự nghiệp đáng nể đều được tạo nên từ sức nóng của những gì mà con người tâm đắc.
Một kẻ bất hạnh lang thang trong cõi trần, suốt đời làm nô lệ chính là kẻ không may chẳng có điều gì tâm đắc.
Nhưng nếu may mắn có được điều tâm đắc mà lại không sống được với nó thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 19/Tháng Một/2018)

ĐỂ THƯỞNG THỨC “THÊM RỘNG LỜI HAY”, Một số nội dung của “Tăng Quảng Hiền Văn” không xa lạ với người Việt ta

ĐỂ THƯỞNG THỨC “THÊM RỘNG LỜI HAY”
Một số nội dung của “Tăng Quảng Hiền Văn” không xa lạ với người Việt ta. Thường ngày, không ít câu là lời cửa miệng của người mình, ví dụ:
“Họa hổ họa bì, nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm”.
Hoặc:
“Tửu phùng tri kỷ ẩm, thi hướng hội nhân ngâm”.
Hoặc:
“Hữu ý tài hoa, hoa bất phát. Vô tâm sáp liễu, liễu thành âm”.

Tuy nhiên, người biết được danh phẩm “Tăng Quảng Hiền Văn” thì theo bản nhân, không được nhiều.
Việc dịch tác phẩm này từ Hán văn sang Việt văn hiện có nhưng chỉ là một vài bản điện tử soạn dịch sơ sài, rời rạc; chưa thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa.
Công việc của bản nhân là vừa dịch, vừa diễn thành thể thơ lục bát thuần Việt. Cái khó là việc gieo vần liên kết các câu lại với nhau, thành một tác phẩm thực thụ.
Nếu chưa biết nguyên văn của tác phẩm thì người đọc “Thêm Rộng Lời Hay” khó có cái thú thưởng thức ý vị của những vần lục bát mà bản nhân vận dụng.
“Thêm Rộng Lời Hay” là tiêu đề mà bản nhân diễn dịch từ tên của nguyên tác: “Tăng Quảng Hiền Văn”.
Tăng là Thêm,
Quảng là Rộng,
Hiền Văn có nghĩa nôm na là Lời Hay, Lời Phải, Lời của Hiền nhân… là lời văn thiện lương.
Gọi là “diễn” nhưng thật ra là công việc vừa dịch, vừa sáng tạo, diễn giải mà bản nhân thực hiện.
Ví dụ:
Nguyên văn là:
“Hữu ý tài hoa, hoa bất phát,
Vô tâm sáp liễu, liễu thành âm”.
Bản nhân diễn thành:
“Vô tình cắm liễu, liễu xanh,
Trồng hoa chăm chút lại thành chẳng hoa”.
Nguyên văn là:
“Cận thủy tri ngư tính, cận sơn thức điểu âm”.
Bản nhân diễn thành:
“Cá kia bơi dọc, bơi ngang,
Người gần sông nước rõ ràng biết ngay.
Tiếng chim to, nhỏ, dở, hay,
Người gần rừng núi là tay tỏ tường”.
Nguyên văn là:
“Họa hổ, họa bì nan họa cốt,
Tri nhân, tri diện bất tri tâm”.
Bản nhân diễn thành:
“Vẽ cọp, chỉ vẽ được da,
Biết người, chỉ biết qua loa mặt mày.
Xương cọp thật khó vẽ thay,
Lòng người sao biết gian, ngay mà lần”.
Lời bản nhân dùng ngây ngô, vụng về; chỉ hầu chuyện được với người đồng điệu.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 18/Tháng Một/2018)

THÊM RỘNG LỜI HAY, (tổng hợp ba kỳ đã đăng), Có ba loại người dị ứng lời cổ nhân_ như người bệnh dị ứng…

THÊM RỘNG LỜI HAY
(tổng hợp ba kỳ đã đăng)
Có ba loại người dị ứng lời cổ nhân_ như người bệnh dị ứng thuốc đặc trị. Đó là: tiểu nhân đắc chí, thường nhân loạn tâm, hạ nhân tham dục.
TÙNG LAI THỊ DIỄN LỤC BÁT TẬP CỔ HUẤN: “TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN”
“TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN” vốn là một danh cổ phẩm, chứa đựng trên 300 câu giáo huấn đáng cho người đời biết đến.
Nay bản nhân hứng thú mà đem tập cổ huấn ấy ra diễn thành thể lục bát thuần Việt.
Đây là sản phẩm của bản nhân, mong mang lại cho người có thiện duyên một vài giây phút thư giãn.
Người có thiện duyên, trước hết phải có trí thiện, tâm thiện rồi sau mới đến cái duyên tao ngộ.
Bản nhân sẽ lần lượt chia sẻ từng phần khi rảnh rỗi.
Mỗi một câu cổ huấn ví tựa một công thức sống. Để vận dụng được một công thức vào thực tế, phải thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của nó.
Mà ý nghĩa của từng câu cổ huấn thì có nhiều lớp, có thể ví như những lớp vỏ củ hành, càng bóc càng gặp lớp tinh hơn, nồng hơn.
Bản nhân dùng tài thô trí thiển mà thâm nhập, lấy lời ngây ngô mà diễn đạt, không khỏi gây cười. Chẳng qua vì hứng thú mà làm vậy.
***
THÊM RỘNG LỜI HAY
Góp gom lời phải thuở xưa,
Gieo vần nhắc nhớ sớm trưa nằm lòng.
Thấy, nghe ngày một thêm thông,
Lấy gương đời trước soi trông đời này.
Biết mình thì cũng đã hay,
Biết người thì phải so bày lòng nhau.
Rượu nên đãi bạn tâm đầu,
Thơ nên ngâm với người sâu nghĩa tình.
Thế gian lắm kẻ biết mình,
Mà tri âm tựa bóng hình, mấy ai?
Giao tình lòng dạ chẳng hai,
Đến già thanh thản chẳng hoài oán than.
Cá kia bơi dọc, bơi ngang,
Người gần sông nước rõ ràng biết ngay.
Tiếng chim to, nhỏ, dở, hay,
Người gần rừng núi là tay tỏ tường.
Tiểu nhân tâm địa khó lường,
Tựa khe suối nhỏ dễ đường đầy, vơi.
Vận rời, vàng hóa sắt thôi,
Thời sang, sắt nọ sánh đôi vàng ròng.
Đọc sách thì phải hiểu thông,
Một chữ đáng giá cả nong vàng mười.
Gặp ai cũng nhớ kiệm lời,
Chớ đem gan ruột ra phơi rành rành.
Vô tình cắm liễu, liễu xanh,
Trồng hoa chăm chút lại thành chẳng hoa.
Vẽ cọp, chỉ vẽ được da,
Biết người, chỉ biết qua loa mặt mày.
Xương cọp thật khó vẽ thay,
Lòng người sao biết gian, ngay mà lần.
Tiền tài như đất, như phân,
Nhân nghĩa mới xứng nghìn lần vàng nguyên.
Nước trôi dưới bến tự nhiên,
Mây nhàn đỉnh núi chẳng phiền, chẳng vui.
Không lên cao ngắm xa xôi,
Thì ai tin được sâu vời biển Đông.
Đường xa biết sức ngựa cùng,
Việc lâu dài mới biết lòng người theo.
Chung lòng, việc khó chẳng kêu,
Khác lòng, vác vật nhẹ hều cũng than.
Mới gặp thì rất đường hoàng,
Ở lâu lại dễ sỗ sàng với nhau.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 14/Tháng Một/2018)

THÊM RỘNG LỜI HAY (kỳ ba), (Tùng Lai Thị diễn lục bát “Tăng Quảng Hiền Văn”), Mỗi một câu cổ huấn ví tựa một công…

THÊM RỘNG LỜI HAY (kỳ ba)
(Tùng Lai Thị diễn lục bát “Tăng Quảng Hiền Văn”)
Mỗi một câu cổ huấn ví tựa một công thức sống. Để vận dụng được một công thức vào thực tế, phải thấm nhuần ý nghĩa sâu xa của nó.
Mà ý nghĩa của từng câu cổ huấn thì có nhiều lớp, có thể ví như những lớp vỏ củ hành, càng bóc càng gặp lớp tinh hơn, nồng hơn.
Bản nhân dùng tài thô trí thiển mà thâm nhập, lấy lời ngây ngô mà diễn đạt, không khỏi gây cười. Chẳng qua vì hứng thú mà làm vậy.
***
THÊM RỘNG LỜI HAY
Kỳ ba:
Vẽ cọp, chỉ vẽ được da,
Biết người, chỉ biết qua loa mặt mày.
Xương cọp thật khó vẽ thay,
Lòng người sao biết gian, ngay mà lần.
Tiền tài như đất, như phân,
Nhân nghĩa mới xứng nghìn lần vàng nguyên.
Nước trôi dưới bến tự nhiên,
Mây nhàn đỉnh núi chẳng phiền, chẳng vui.
Không lên cao ngắm xa xôi,
Thì ai tin được sâu vời biển Đông.
Đường xa biết sức ngựa cùng,
Việc lâu dài mới biết lòng người theo.
Chung lòng, việc khó chẳng kêu,
Khác lòng, vác vật nhẹ hều cũng than.
Mới gặp thì rất đường hoàng,
Ở lâu lại dễ sỗ sàng với nhau.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 14/Tháng Một/2018)

THÊM RỘNG LỜI HAY (kỳ hai), (Tùng Lai Thị diễn lục bát “Tăng Quảng Hiền Văn”), “TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN” vốn là một danh…

THÊM RỘNG LỜI HAY (kỳ hai)
(Tùng Lai Thị diễn lục bát “Tăng Quảng Hiền Văn”)
“TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN” vốn là một danh cổ phẩm, chứa đựng trên 300 câu giáo huấn đáng cho người đời biết đến.
Nay bản nhân hứng thú mà đem tập cổ huấn ấy ra diễn thành thể lục bát thuần Việt.
Đây là sản phẩm của bản nhân, mong mang lại cho người có thiện duyên một vài giây phút thư giãn.
Bản nhân sẽ lần lượt chia sẻ từng phần khi rảnh rỗi.
***
THÊM RỘNG LỜI HAY
Kỳ hai:
Giao tình lòng dạ chẳng hai,
Đến già thanh thản chẳng hoài oán than.
Cá kia bơi dọc, bơi ngang,
Người gần sông nước rõ ràng biết ngay.
Tiếng chim to, nhỏ, dở, hay,
Người gần rừng núi là tay tỏ tường.
Tiểu nhân tâm địa khó lường,
Tựa khe suối nhỏ dễ đường đầy, vơi.
Vận rời, vàng hóa sắt thôi,
Thời sang, sắt nọ sánh đôi vàng ròng.
Đọc sách thì phải hiểu thông,
Một chữ đáng giá cả nong vàng mười.
Gặp ai cũng nhớ kiệm lời,
Chớ đem gan ruột ra phơi rành rành.
Vô tình cắm liễu, liễu xanh,
Trồng hoa chăm chút lại thành chẳng hoa.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 11/Tháng Một/2018)

TÙNG LAI THỊ DIỄN LỤC BÁT TẬP CỔ HUẤN: “TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN”, “TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN” vốn là một danh cổ phẩm,…

TÙNG LAI THỊ DIỄN LỤC BÁT TẬP CỔ HUẤN: “TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN”
“TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN” vốn là một danh cổ phẩm, chứa đựng trên 300 câu giáo huấn đáng cho người đời biết đến.
Nay bản nhân hứng thú mà đem tập cổ huấn ấy ra diễn thành thể lục bát thuần Việt.
Đây là sản phẩm của bản nhân, mong mang lại cho người có thiện duyên một vài giây phút thư giãn.
Bản nhân sẽ lần lượt chia sẻ từng phần khi rảnh rỗi.
THÊM RỘNG LỜI HAY
Kỳ một:
Góp gom lời phải thuở xưa,
Gieo vần nhắc nhớ sớm trưa nằm lòng.
Thấy, nghe ngày một thêm thông,
Lấy gương đời trước soi trông đời này.
Biết mình thì cũng đã hay,
Biết người thì phải so bày lòng nhau.
Rượu nên đãi bạn tâm đầu,
Thơ nên ngâm với người sâu nghĩa tình.
Thế gian lắm kẻ biết mình,
Mà tri âm tựa bóng hình, mấy ai?
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 10/Tháng Một/2018)

Phương pháp chữa thoát vị đĩa đệm bằng diện chẩn là gì?

Dù còn nhiều cuộc thảo luận xung quanh vấn đề chữa thoát vị đĩa đệm bằng diện chẩn, vấn đề này vẫn thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới y học và bệnh nhân.
Những năm 80 của thế kỷ 20, phương pháp diện chẩn (hay còn gọi là Phản xạ học đa hệ, Phản xạ học vùng mặt và Phản xạ học Việt Nam) đã ra đời. Lúc bấy giờ phương pháp này được đánh giá là phương pháp hỗ trợ sức khỏe không dùng thuốc. Đáng chú ý hơn, đây là phương pháp điều trị do Bác sĩ Bùi Quốc Châu nghiên cứu.

Continue reading “Phương pháp chữa thoát vị đĩa đệm bằng diện chẩn là gì?”

Định bụng là mặc kệ, nhưng thấy ngứa cổ

Định bụng là mặc kệ, nhưng thấy ngứa cổ. Kkkk
Nguyên tắc giao tiếp: Tránh nói về chính trị.
Nhưng VN thì…. Ôi thôi, mọi tầng lớp, không hiểu đầu đuôi tai ngheo kiểu gì, cứ adua, chém như đúng rồi í.
Mấy ngày nay nóng lên vụ xét xử ông ĐLT, đọc nhiều bài viết mị dân nghe ngứa cả cổ.
Đảng ta cũng muốn giữ thể diện với bạn bè quốc tế lắm chứ. Xét xử một UVBCT thế này nào có sung sướng gì đâu. Đau lòng lắm. Nhưng….. Không thể làm ngơ nên đành phải ra tay. Thời buổi mạng XH phát triển, đâu dễ gì Đảng ta lại quyết định sai trong vụ này để bị lên án chứ! Vậy nên, chỉ mị dân một số thành phần phản động và thiếu thông tin hiểu biết thôi. Đừng mơ chúng tôi tin. Công tội phân minh. Đừng lấy cái nhìn phiến diện mà lừa bịp người khác. Tôi tin sự quyết định sáng suốt của Đảng.
Trích một số stt để mn hiểu thêm.
1. ĐẰNG SAU TẤM MÀN.
“Lo cho tao 4 đồng ăn Tết”, sau đó, 4 đồng trở thành 5 tỷ. Lời nói đó của Trịnh Xuân Thanh, đệ tử ruột của ông Đinh La Thăng. Một cái Tết nhẹ nhàng của những kẻ “đặc quyền, đặc lợi, ăn trên, ngồi trốc”. Họ đâu nghĩ đến hàng triệu đồng bào đói khổ, những hoạt động từ thiện của họ đích thực là sự ban ơn, giọt nước mắt của họ là giọt nước mắt cá sấu. Bống nhớ lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đảng này mai kia sẽ là Đảng của ai? Người sống trong nhà lầu có còn suy nghĩ giống nhà tranh hay không?”. Đúng vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp lao động, đội tiên phong của nhân dân và dân tộc Việt Nam không chấp nhận những kẻ ăn trên, ngồi trốc, mị dân, giả nhân, giả nghĩa như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng…”. Trích fb NHH
2. ĐINH LA THĂNG, NHƯ MỘT VĨ THANH
Có nhiều ý kiến cho rằng ông Thăng là nạn nhân của “thể chế”, tôi hoàn toàn không đồng tình với luận điểm này. Đây cũng là mấu chốt để nhìn nhận về “tội trạng” của ông Thăng. Thể chế, là một cái gì đó rất nặng nề. Đối với tư lệnh PVN, tập đoàn có lúc đóng góp 25% GDP quốc gia, ông Thăng thừa hiểu điều đó. Ông đã “xé rào”.
Chúng ta từng được nghe về những “cuộc xé rào vĩ đại” của bí thư Kim Ngọc, của ông Đoàn Duy Thành ở Hải Phòng, của ông Sáu Dân ở Sài Gòn, thời đất nước mông lung về chính sách kinh tế. Họ dám phá vỡ các quy tắc lạc hậu để vươn tới điều tốt đẹp hơn cho nhân dân. Tâm thế của họ, hoàn toàn là vì đau đáu thời cuộc.
Nhìn lại những cuộc xé rào của ông, chúng ta chỉ thấy toàn thua lỗ và thất thiệt. Thể chế, không buộc ông phải đốt đến 532 triệu USD ở Venezuela, không buộc ông phải giao kết với họ là trả 1 USD/thùng dầu dù không khai thác được dầu. Thể chế nói rằng, với mức vốn đầu tư khủng khiếp như vậy, phải thông qua Quốc Hội. Ông Thăng phớt lờ.
Thể chế trước đây, cũng không cấm cản hoặc bắt buộc một tập đoàn phải đa ngành. Ông Thăng một tay dúi 800 tỷ vào Oceanbank, bằng quyết định trái luật. Nếu không có nguồn tiền “thơm phức” này, Hà Văn Thắm và thuộc cấp lấy gì mà chiếm đoạt?
Hàng trăm tỷ đồng ở Nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thăng chủ trương cho một PVC không có năng lực thực hiện. Ở đây, có bóng dáng của đàn em Trịnh Xuân Thanh. Ông Thăng nói tại tòa, là do Bộ Chính trị chỉ đạo. Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị, không có chữ nào về việc chỉ đạo này. Thể chế, rõ ràng không can thiệp sâu vào công việc của doanh nghiệp.
Khi BCT công khai một văn bản như một cách đối chiếu chứng lý, tức là cũng đã có động thái sòng phẳng với ông Thăng. Rạch ròi với sự thật và chứng minh rằng không có bàn tay phương Bắc nào ở đây cả. Luận điểm “chỉ đạo phương Bắc” rất dễ bị suy luận. Chúng ta thoát Tàu như thế nào, khi não trạng luôn có một chữ Trung Quốc?
Nhìn lại những năm tháng ông Thăng làm tư lệnh PVN, nhằng nhịt những thua lỗ, thất thoát. PVC 3.300 tỷ, sợi Đình Vũ 1.500 tỷ, Nhiệt Điện Thái Bình 2 tổng mức đầu tư 34 nghìn tỷ, Ethanol Dung Quất 2.100 tỷ, Ethanol Bình Phước 1.700 tỷ, Ethanol Phú Thọ 2.500 tỷ…
Chừng ấy, đủ để thấy những cuộc “xé rào” của ông Thăng hoàn toàn thất bại. Tất cả đều dựa trên ý chí cá nhân. Và cũng cần nhìn nhận, hầu hết là để mưa móc cho đàn em, doanh nghiệp con. Một xu hướng quyết liệt mang tính cường quyền chuyên chế kéo dài rất nhiều năm mà không ai có thể ngăn cản. Thể chế, không có ý nghĩa với ông Thăng, và ông là nạn nhân của chính mình !
VỀ ĐINH LA THĂNG KHÁC
Con người Đinh La Thăng ở giai đoạn đã vào đến Bộ Chính Trị, là một con người khác. Khi đã ở đỉnh cao tiền bạc, đương nhiên thứ người ta mưu cầu là danh tiếng. Sự nhiệt tâm ở giai đoạn này của ông là thật.
Thời gian ngắn làm bí thư SG, ông đã truyền một nguồn cảm hứng lớn. Đó là một Đinh La Thăng hành động, quyết liệt và vô tư. Xứng đáng được ghi nhận. Qua ải chém tướng, thấy sai giải quyết ngay. Nhưng cũng cần sòng phẳng, những chỉ đạo của ông cũng chỉ dừng lại ở các nhân sự lắt nhắt hoặc mở đường, thăm bệnh viện. Chưa rõ lắm về một người kiến tạo thượng tầng, định khung cho quốc kế dân sinh.
Điều người ta ấn tượng nhất là ông Thăng quyết liệt với nhà thầu Trung Quốc. Khi đó, người trên ông là ông Dũng đang rất “vào phom” với tuyên bố không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông. Tôi cũng nghĩ rằng, ông Thăng mắng nhà thầu Trung Quốc không có quá nhiều ý nghĩa. Dù tôi không khẳng định là dân túy.
Đó vẫn là một động thái quyết liệt thường thấy của người có cá tính, và đơn chất kinh tế khi doanh nghiệp Trung Quốc không đáp ứng được yêu cầu. Lần ngược lại các thất thoát tại Nhiệt Điện Thái Bình từ chủ trương của ông, vẫn có một nhà thầu Trung Quốc bên trong.
VĨ THANH
Có hai con người Đinh La Thăng, một là ông Thăng “tội đồ kinh tế”, hai là ông Thăng “hào sảng” hành động. Nhưng ông Thăng thứ 2 đến quá muộn và không thể “bù” cho ông Thăng thứ nhất. Công quá ít so với tội trạng, theo tôi là vậy.
Cho dù thế nào, lịch sử vẫn sẽ lưu danh ông với tư cách cả hai con người. Cái nhìn của chúng ta hay hậu thế đều nên nhìn từ hai phía, lấy con người này để khỏa lấp con người kia, đều không phải là tâm thế của kẻ cầu tiến.
Trong một nghiệp viết, nếu ai đó từng được gần những nhân vật như ông Thăng, là một phần phúc. Và có lẽ không nên nhắc lại về một ông Thăng đời thường rất gần gũi, tình cảm. Nhưng nếu là tôi, tôi cũng sẽ vẫn nhìn ông như vậy, không để xúc cảm lấn át lý trí.
Nếu trách thể chế, tôi sẽ trách rằng tại sao thể chế sản sinh ra quá nhiều lãnh đạo biến chất, làm ít phá nhiều. Để dân thiếu thốn niềm tin đến mức phải tôn sùng một cá nhân “có làm có phá” như ông Thăng? Phá của dân một đồng cũng là tội ác. Tội ác thì phải có trừng phạt !
Đinh La Thăng, bây giờ là một thân phận. Cám cảnh và thương xót, là điều đương nhiên nhưng thái độ cao nhất của chúng ta, là nhìn về sự thật. Để mong mỏi một sự tiến bộ, không có cách nào khác là chúng ta phải sòng phẳng với thông tin.
Điều duy nhất tôi hy vọng là sự “trả giá” của ông Thăng, sẽ là bài học cho một thế hệ lãnh đạo đương thời. Biết thế nào là đủ, biết tiết chế dã tâm. Hy vọng sự trừng phạt này sẽ mở ra cho dân tộc một thời đoạn mới tốt đẹp hơn.
Nếu thật sự thương dân yêu nước, tôi tin ông Thăng cũng sẽ ngậm cười !
Trích : fb Nguyễn Tiến Trường.
3. NÀY, THÌ KHÓC THƯƠNG CHO ĐLT NÀY,
VÌ SAO ĐINH LA THĂNG LẠI CƯỜI KHI NGHE TUYÊN BỐ 14 NĂM TÙ ? (Những điều tòa chưa đả động đến. Hy vọng những nhà báo còn chút lương tâm, những fan của Đinh Tư Lộn còn chút lương tâm sẽ không BÔI THƠM cho # lố bịch quá nữa)
1. Đinh La Thăng thông qua tập đoàn dầu khí VN (PVN) đã hô biến trên 15.000 tỉ đồng tiền lãi dầu khí (profit oil) sai quy định pháp luật (qua các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, bất động sản .v.v.).
2. Hô biến 12 tỉ đồng (lý giải xây trường học !) và 413 tỉ đồng (qua việc … xây dựng các công trình không nằm trong dự án dầu khí)
3. Thăng đã trực tiếp chỉ định cho nhà thầu để ăn chênh lêch khủng cho các nhà thầu “lạ” 2 gói thầu có giá trị hơn 32.000 tỉ đồng tại dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các đơn vị thành viên chỉ định 4 gói thầu có giá trị hơn 110 triệu USD, 602.000 EURO và trên 743 tỉ đồng.
4. Năm 2006, Thủ tướng cho phép PVN đóng mới tàu địa chấn 2D nhưng Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP lại ký hợp đồng mua tàu cá Pavlovsk được hoán cải thành tàu địa chấn với giá nâng khống lên 30 triệu USD. Tàu này được đóng từ năm 1983, quá 10 năm so với quy định đăng kiểm (không quá 15 năm tuổi).
5. Năm 2009, PVN cho phép PVEP chuyển nhượng tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 giá trị 29 triệu USD với phương thức trả tiền trong 5 năm không tính lãi. Nhưng cho đến thời điểm thanh tra, vẫn chưa có đợt thanh toán nào được thực hiện. Năm 2010, PVN và các đơn vị thành viên chuyển nhượng dự án khách sạn du lịch Thái Bình với giá trị 111 tỉ đồng nhưng đến nay vẫn chưa thu được khoản tiền này.
6. Tính đến hết 2010, PVN đã cổ phần hóa 17 công ty, tổng số tiền thu được là 23.800 tỉ đồng. Tuy nhiên, số tiền các đơn vị nộp về quỹ của tập đoàn chỉ đạt 21.800 tỉ đồng. Số tiền còn lại gần 2.000 tỉ đồng chưa được nộp. Việc chậm nộp này trái với quy định và khoản nợ, thanh tra cho rằng phải tính lãi theo quy định. Số lãi này, Thanh tra Chính phủ tạm tính là 185 tỉ đồng.
Kết thúc cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ ngành liên quan thu hồi khoản tiền trên 1.600 tỉ đồng mà PVN cho các đơn vị bên ngoài ứng vốn để đầu tư nhưng không có kế hoạch trả nợ hoặc không có khả năng thanh toán. Đồng thời yêu cầu PVN xử lý khoản tiền vi phạm lên tới hơn 18.000 tỉ đồng. Trong đó, thu hồi về quỹ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp khoản tiền gần 2.000 tỉ đồng từ cổ phần hóa chưa nộp và các khoản lãi. Ngoài ra, PVN phải chỉ đạo PVEP thu hồi khoản tiền 29 triệu USD chuyển nhượng tàu Bình Minh 02; khoản 111 tỉ đồng chưa được thanh toán khi bán khách sạn Thái Bình.
Tuy nhiên, chẳng hiểu vì động cơ gì mà đang trong lúc thanh tra thì ngày 03/8/2011, Đinh La Thăng đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiêm làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải với số phiếu ủng hộ đạt 71,2%. Tháng 01 năm 2016 tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đinh La Thăng lại được bầu vào BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ chính trị. Ngày 05 tháng 02 năm 2016, Đinh La Thăng được Bộ chính trị phân công giữ chức Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7/2016, Đinh La Thăng được bầu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa XIV.
Ai đã phớt lờ kết luận của Thanh tra Chính phủ về những sai phạm của Đinh La Thăng tại PVN? Những sai phạm của Đinh La Thăng không những được bỏ qua mà còn được lên chức vụ ngày càng cao. Nhưng bây giờ mới bị truy tố.
Những ai đã bao che cất nhắc, bầu bán cho kẻ tội phạm Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm.
(Người trong ngành dầu khí Soi Xiberi)
Trích fb Trần Quốc Quân