Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Từ năm 1979, ngành y tế Việt Nam đã có quan hệ với tổ chức phi chính phủ (NGO) Mỹ, Ủy ban hợp tác khoa học Mỹ – Việt (US Committee for Scientific Cooperation with Việt Nam). Năm 1987 bắt đầu có dự án giúp đỡ nhân đạo cho tuyến y tế cơ sở của Tố chức tầm nhìn thế giới (World Vision International) – một tổ chức nhân tạo Tin lành Mỹ.
Từ năm 1994, dự án chuyển nhượng kỹ thuật sản xuất Vacxin phòng bệnh thương hàn, dự án nghiên cứu về sốt rét đã được tiến hành, giữa các viện hữu quan của hai nước Việt Nam và Mỹ. Trong thời gian qua, gần 100 cán bộ y tế nước ta đã đi tham quan và học tập tại Mỹ. Đến nay, có 8 công ty y, dược của Mỹ được cấp giấy phép nhập thuốc, trang thiết bị y tế vào Việt Nam, một công ty Mỹ được cấp giấy phép đầu tư xây dựng bệnh viện liên doanh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, quan hệ hợp tác y tế giữa hai nước trong thời gian qua mới chỉ là bước ban đầu, với quy mô nhỏ, chưa phản ánh đúng tiềm năng của mỗi bên cũng như sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước.
Vừa qua, nhận lời mời của Giáo sư Đỗ Nguyễn Phương, Bộ trưởng Bộ y tế Việt Nam, đoàn đại biểu Bộ y tế xã hội Hoa Kỳ do và Donna Shalala, Bộ trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại nước ta.
Ngày 08/12/1997, tại Hà Nội, lễ ký kết tuyên bố chung về hợp tác giữa Bộ y tế hai nước đã được ký kết. Nội dung hợp tác y tế giữa hai nước trong thời gian tới, bao gồm việc nghiên cứu về dịch tễ học và các hoạt động khác đối với việc kiểm soát và phòng chống bệnh như các bệnh mãn tính và truyền nhiễm, nghiên cứu thực địa, cận lâm sàng về các lĩnh vực dịch tễ học, đánh giá vacxin, nghiên cứu các bệnh liên quan đến môi trường, nghề nghiệp và chấn thương, các vấn đề về bệnh lao, HIV/AIDS, tăng cường năng lực đào tạo về y tế công cộng của Trường y tế công cộng Hà Nội cũng như tại các cơ sở khác thông qua hợp tác với quỹ Rockerfeller, vấn đề chính sách y tế, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, nghiên cứu – sản xuất – kinh doanh – quản lý dược phẩm, bảo hiểm y tế và phúc lợi xã hội, v.v…