Tuyến giáp trạng sưng to

thì tra xi dầu. dấm. đường, rượu, gưhg. hãnh váo đấo kỹ. Gan chín mêm là được: án nóng củ cải và nước cho kỳ hết trong một lượt; không để nguội. Bai thuốc món án gan dê xào mềm này rất-tốt cho ngưởí bị yếu gan. thể trạng suy nhược, thị lực kém. mắt quáng gá. buổi chiểu tối thường nhìn khóng rõ vật.

Continue reading “Tuyến giáp trạng sưng to”