TỰ TRÀO, Từng nghe lời người xưa:, “Thư trung hữu nữ nhan như ngọc,, Thư trung tự hữu hoàng kim ốc

TỰ TRÀO
Từng nghe lời người xưa:
“Thư trung hữu nữ nhan như ngọc,
Thư trung tự hữu hoàng kim ốc.”
Ta là thằng ngốc,
Háo sắc tham tài,
Nhởn nhơ trong tháng năm dài,
Mơ nàng mặt ngọc, mộng đài hoàng kim.
Đọc bao nhiêu sách kiếm tìm,
Mà người, đài vẫn bóng chim xa mù.
Trắng tay bao bận xuân thu,
Giật mình thấy nặng cái ngu lớn dần.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 16/Tháng Tám/2017).

BIẾT PHÂN BIỆT, LÀ BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA TRÍ, Vì chỉ biết và sống với gà nên khi gặp một con đại bàng, người ta…

BIẾT PHÂN BIỆT
LÀ BIỂU HIỆN CƠ BẢN CỦA TRÍ
Vì chỉ biết và sống với gà nên khi gặp một con đại bàng, người ta cũng chỉ xem nó là một “con gà lạ”. Và, đó cũng là cái nhìn của con mắt gà.
Chỉ có bậc trí mới hiểu và nhận ra thế nào là trường hợp “đặc cách” và mới biết cách cư xử với trường hợp “đặc cách”. Nếu không, nó chỉ là cái trò “đá bèo” của Trạng Quỳnh năm xưa.
Cho nên kỳ thư Panchatantra có viết: “Nơi nào không phân biệt được bàn tay trái với bàn tay phải thì nơi đó không có người thông minh ở, dù là trong chốc lát”.
Gà!
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 03/Tháng Tám/2017)

CƯỠI TRÂU, Ta bao bận tỏ mặt ngầu,, Để bao thiếu nữ mang sầu chia tay

CƯỠI TRÂU
Ta bao bận tỏ mặt ngầu,
Để bao thiếu nữ mang sầu chia tay.
Rong chơi trong cõi tháng ngày,
Mái chèo vô định, gót giày hỗn phương.
Rượu tràn sũng lối vô thường,
Tỉnh, say, say, tỉnh giữa trường phù hoa.
Công danh thẩm lý Nam Kha,
Sao bằng thỏa chí ngâm nga Lão, Đào.
Một dòng sóng gió chênh chao,
Hai bờ lau lách thấp, cao nghểnh đầu.
Dưới trăng có gã cưỡi trâu,
Trên đường sáng, tối phối màu Nam Hoa.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 28/Tháng Bảy/2017).