Lịch sử đã chứng minh một cách thảm thương là khi nhân dân mất chính quyền thì sẽ mất tất cả_Phần 2

“Thiếu sự đoàn kết, tất cả những hy sinh của chúng ta sẽ bị dìm trong biển máu một cách có hệ thống”
Thiên anh hùng ca đầu tiên trong lịch sử Cu Ba nhằm giải phóng khỏi ách thực dân trong cuộc chiến tranh Mười Năm đã thất bại chủ yếu do thiếu sự đoàn kết trong các chiến sĩ giải phóng Man-bi. Cũng do sự chia sẻ nội bộ mà trong đó yếu tố chủng tộc và thiếu sự chuẩn bị thỏa đáng mà cuộc Chiến tranh Nhỏ nổ ra tiếp theo sau cuộc Chiến tranh lớn cũng đã phải chịu chung số phận thất bại.
Tướng Antonio Maceo – vị Thánh đồng đen của dân tộc Cu Ba, đã khẳng định rằng “Thiếu sự đoàn kết, tất cả sự hy sinh của chúng ta sẽ bị dìm trong biển máu một cách có hệ thống”.
Thấu hiểu sâu sắc tính tất yếu lịch sử của sự đoàn kết thống nhất sau những kinh nghiệm đau thương trong quá khứ, Jose Marti đã thành lập và đứng đầu Đảng cách mạng Cu Ba. Người đã thực hiện một sự nghiệp to lớn nhằm đoàn kết các cựu chiến binh và các chiến sĩ mới, khắc phục những mâu thuẫn trong hàng ngũ những người yêu nước để phát động lại một cách có kết quả cuộc chiến tranh tất yếu. Jose Marti đã để lại chìa khóa cho chúng ta trong một thời kỳ phát triển mạnh của ý thức độc lập, trong một không khí cách mạng và đứng trước sự xuất hiện không thể tránh khỏi của cuộc chiến tranh tất yếu, thì phải đoàn kết những người cách mạng lại cho sự nghiệp cao cả vững chắc. Chỉ có sự thống nhất của những người cách mạng mới có thể đưa đến sự đoàn kết trong nhân dân. Chính vì sự thống nhất và đoàn kết đó, Cu Ba đã giành được những thành tự tuyệt vời trong những năm qua. Đó là nạn tử vong trẻ sơ sinh từ 60 phần nghìn xuống còn 8 phần nghìn hiện nay. Đó là tuổi thọ trung bình của người dân gia tăng trong vòng 20 năm nay đang lên đến 75 tuổi. Và đó cũng là con số 40% người mù chữ trước đây đã được chuyển thành tỉ lệ bác sĩ cao theo đầu người, còn tỉ lệ giáo sư đứng hàng đầu thế giới.
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Việt Nam và Cu Ba giống nhau biết bao trên những bước đường cách mạng, những giai đoạn gian truân nhưng đầy hào hùng. Nhờ có sự đoàn kết ấy mà quân dân Việt Nam đã chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ”, câu nói đó của Bác Hồ kính yêu cũng là lời khẳng định đanh thép của đồng chí Fidel Castro: “Chủ nghĩa xã hội hay là chết!”.
Hơn lúc nào hết, hòn đảo Cu Ba bất khuất đang phải đương đầu với một thứ chủ nghĩa đế quốc cực kỳ tinh vi, cố làm tiêu hao những cơ sở đạo đức của Cách mạng để chống phá ngầm từ bên trong. Chúng đang tìm mọi cách khuyến khích tính ích kỷ trong người dân Cu Ba, tình trạng vô chính phủ và thói tiêu thụ quá mức. Chúng cũng đang âm mưu sáp nhập Cu Ba vào đất Mỹ, sử dụng những nhóm Cu Ba lưu vong hòng lật đổ Nhà nước cách mạng Cu Ba và phục hồi chủ nghĩa tư bản.
Nhưng có một điều mà chủ nghĩa đế quốc vẫn không hiểu ra, và do đó chúng chắc chắn sẽ thất bại. Đó là lời khẳng định của Jose Martin “Điều là một người tham vọng, sẽ tiêu vong. Nhưng điều mà một dân tộc mong ước sẽ trường tồn. Đảng Cách mạng Cu Ba chính là nhân dân Cu Ba”.
Và trước những âm mưu điên cuồng của chủ nghĩa đế quốc, hẳn chúng ta cũng còn nhớ câu nói nổi tiếng của Tướng Antonia Maceo – vị Thánh đồng đen của dân tộc Cu Ba “Kẻ nào dám xâm lược Cu Ba thì sẽ nhận lấy bụi tắm máu của đất nước này, nếu nó không bị tiêu diệt trong chiến đấu”.
Đó cũng là tinh thần Che Guevara tại Đại hội Đảng Cộng Sản Cu Ba lần thứ V vào tháng Mười tới.
Phạm Chí Dũng – Báo Sức Khỏe & Đời Sống – Số 41 (749) – Năm thứ 36 – 1997