“Chúng tôi mong muốn Nhà nước tạo lập một ‘sân chơi’ có đầy đủ luật lệ…” (Phần 1)

Nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của nhân dân, khả năng đáp ứng về trang thiết bị trong tình hình kinh tế hiện nay đang là nỗi trăn trở của các nhà doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này nhằm từng bước hiện đại hóa trang thiết bị y tế và phát triển các kỹ thuật cao. Cuộc trao đổi ý kiến giữa phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống với kỹ sư Hoàng Thủy Lạc – Tổng giám đốc Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam nhân dịp năm mới sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về vấn đề này.
Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Tổng giám đốc, sự ra đời của Tổng công ty thiết bị y tế Việt Nam (TCTTBYTVN) đánh dấu một bước phát triển mới của ngành y tế nước nhà trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Song để trụ vững được trong nền kinh tế nhiều thành phần là điều thật không mấy dễ dàng!
Tổng giám đốc (TGĐ): Đúng vậy. Luật doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) Quyết định 90 TTg và 59/CP đã hoạch định một cơ chế hoạt động cho các tổng công ty trong đó có tổng công ty chúng tôi. Đây làmột vận hội mới để tổng công ty chúng tôi sử dụng hiệu quả đồng vốn, phát huy được vai trò chủ đạo của mình và của từng DN thành viên trong nền kinh tế quốc dân. Song điều trăn trở nhất của chúng tôi là quy mô sản xuất và kinh doanh dụng cụ thiết bị y tế của các doanh nghiệp thành viên còn bé nhỏ về vốn liếng, về cơ sở vật chất và cả kinh nghiệm trên thương trường. Là doanh nghiệp nhà nước, chấp nhận cạnh tranh bình đẳng, chúng tôi mong nhà nước tạo lên “một sân chơi” có đầy đủ luật lệ bảo đảm các thành phần kinh tế cạnh tranh lành mạnh.
PV: Vậy trong năm 1997 và những năm tiếp theo Tổng công ty hướng hoạt động vào những vấn đề chủ yếu nào?
TGĐ: Khi được thành lập, Tổng công ty chúng tôi có 7 doanh nghiệp thành viên là Công ty thiết bị y tế trung ương I (Medinsco), Công ty thiết bị y tế trung ương II (thành phố Hồ Chí Minh), Nhà máy y cụ II, Nhà máy cao su y tế, Xí nghiệp thiết bị y tế, Công ty xây dựng y tế, Trung tâm hỗ trợ và phát triển kỹ thuật y tế. Và mới đây, đúng vào ngày tất niên 31-12-1996, Công ty thiết bị vật tư y tế Quảng Nam-Đà Nẵng đã trở thành thành viên thứ 8 của Tổng công ty. Trong năm 1997 và những năm sắp tới, chúng tôi chủ trương mở rộng ảnh hưởng trên tất cả các mặt: vốn, kinh nghiệm thương trường và sản xuất, kinh doanh. Đồng thời với việc xây dựng thêm nhà máy, thu hút thêm công ty, xí nghiệp thuộc quyền quản lý của các địa phương hoặc các ngành khác đang hoạt động trong lĩnh vực này, chúng tôi cũng chú trọng đổi mới doanh nghiệp, đào tạo lại cán bộ chuyên môn; đưa công nghệ mới vào các cơ sở để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm, nâng cao khả năng tiếp thị để chiếm lĩnh thị trường. Chúng tôi đã triển khai những hoạt động này từ 4 – 5 năm nay song cũng mới chỉ bảo đảm được 40% nhu cầu về trang thiết bị y tế, năng lực sản xuất trong nước mới bảo đảm được 20% nhu cầu.
Chúng tôi cũng chủ trương mở rộng giao lưu quốc tế trong kinh doanh, trong hợp tác liên doanh với nước ngoài nhằm tranh thủ kỹ thuật cao cung cấp thiết bị cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Bảo Châu thực hiện – Sức khỏe & đời sống – Số 8 (716) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995