Vui buồn nghề báo

Trong ba vạn sáu ngàn nghề : Nghề trông sao, nghề đêm cát, nghề tát bê… xin phải kể đến nghề làm báo.
Đếm cát, tát bể là nghề của những người có đủ thời gian và tiền bạc nên họ làm việc đó như một sự nhàn tản, vô bổ để giết thời gian mà chẳng mang được ích lợi gì ! Còn nghề làm báo, nghề dịch vụ tinh thần đã có bao nhiêu vất vả để có nhiều niềm vui và cũng có biết bao nhiêu nỗi truân truyên.
Có người dân Việt Nam nào lại không rạo rực khi qua Đài tiếng nói Việt Nam (báo nói) giọng Bác Hồ ấm áp thiết tha khi đọc Bản tuyên ngôn độc lập 2-9-1945 và cương quyết cứng rắn khi đọc lời Hiệu triệu quốc dân đồng bào toàn quốc kháng chiến (19-12-1946). Và niềm vui của Bác, nhà báo cách mạng, là đất nước thống nhất độc lập, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc hôm nay từ những bài báo của Bác.
Niềm vui của Nhà báo còn nhiều lắm ; họ là những nhà thăm dò, khai thác, đề xuất bằng những bài báo sắc sảo kiến nghị với Đảng và Nhà nước quyết định các chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những vấn đề quốc kế dân sinh ; họ đã dùng những thủ pháp nghiệp vụ một cách thông minh và sắc sảo, thậm chí không kém phần cam go để tư liệu viết nên những bài phóng sự điều tra phanh phui những mặt tiêu cực, xấu xa của bất kỳ ai của bất kỳ thể lực nào để góp phần vào sự nghiệp đấu tranh làm lành mạnh hóa và công bằng xã hội.
Kể sao cho hết niềm vui của nhà báo, niềm vui của sự dám hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước ; sự dũng cảm của bao nhiêu liệt sĩ đồng nghiệp ; niềm vui cổ vũ cho phong trào yêu nước và mỗi thắng lợi của nhân dân đều có sự khiêm tốn của báo giới góp phần.
Đã nói đến nghiệp thì nghề nào chẳng có vinh quang và cay đắng, nghề làm báo cũng vậy – chuyện chữ nghĩa mà. Một tờ báo in xong sản phẩm, phát hành đến người tiêu thụ – bạn đọc – tất yếu phải qua nhiều công đoạn. Từ thu gom nguyên liệu – bài viết của sắp xếp vào chuyên mục, lên ma kết, đưa nhà in sửa bản đập lần đầu, lần hai, thậm chí đến lần 3 mới vổ phông, lên khuôn, chạy máy. Nhà báo phải thường trực ở nhà in cho đến khi in xong ; tất cả những việc đó tuy có vất vả, tốn nhiều thời gian và tâm lực, song đó là công việc bình thường như những nghề nghiệp khác, như anh nông dân lật đất gieo mạ, cày cấy chăm sóc và thu hoạch vậy.
Hoàng Đảo (Nhà báo) – Sức khỏe & đời sống – Số 25 (681) / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995