Trương Trọng Cảnh

Tài liệu của ông còn một đặc điểm nữa là gắn lý luận với thực tế lâm sàng, cho nên trong Thương hàn luận ông đã có 113 phương thuốc, trong Kim quỹ yếu lược có 262 phương thuốc với liều lượng và cách dùng cụ thể.
Với công lao đó, ông được đời sau suy tôn là Ông Thánh trong làng y (y trung thành nhân).
Một vùng non nước
Thành phố Thanh Hóa có một vùng non nước thật quý giá kể cận. Đó là Vườn quốc gia Bến En, mang giấy khai sinh ngày 27-1-1992, mới được 4 năm tuổi nên còn xa lạ với nhiều người.
Trước đây Bến En là một khu rừng đặc dụng, được Nhà nước phong cấp Vườn quốc gia để dịnh hướng cho sự phát triển cũng như bảo vệ, sử dụng thiên nhiên một cách hợp lý.
Vườn quốc gia Bến En thuộc hệ sinh thái rừng núi nhiệt đới ẩm với kiểu rừng lá rợp thường xanh và nửa rụng lá. Với 16.600 ha lãnh địa, vườn quốc gia Bến En chiếm gần hết huyện Như Xuân. Phía biên giới là 6.400 ha rừng nguyên sinh, trong đó có 40 ha thuần là loại lim xanh, có cây lim tuổi thọ nhiều thế kỷ, đường kính tới 1,8 mét. Phía Bức mọc chủ yếu lá cây săng lẻ, rồi trai lý… những loại cây sinh trưởng trong khí hậu vùng bắc Trường Sơn.
Bao quanh vườn quốc gia là 11 xã của huyện Như Xuân : Xuân Bình, Xuân Quý, Hó Quỳ, Bình Dương, Tân Bình, Yên Lễ, Xuân Khang, Hải Long, Hải Vân, Xuân Phức, Xuân Thái gồm 14 ngàn dân, thuốc các dân tộc Thái, Thổ, Mường, Kinh. Trước khi có những quy định nghiêm ngặt bảo vệ rừng, người dân vùng này vẫn coi rừng như của trời cho, mạnh ai người ấy được. Vì vậy hiện nay, 9 trạm kiểm lâm được án ngữ các cửa rừng như các trạm gác biên giới. Màu xanh đậm rừng nguyên sinh được bảo vệ thật nghiêm ngặt. Tôi không ngờ phần còn lại, lại là một diện tích mặt nước lớn đến vậy : 4.000 ha hồ, còn gọi là rừng ngập nước. Thì ra vùng này trước có hai con sông : sông Mực và sông Hận Ri. Hai con đập làm thủy lợi đã tạo ra hai hồ nước lớn. Hồ Hạ (sông Mực) nước dâng quanh 21 hòn núi đá, đi canô trên hồ có cảm giác như đi trên vịnh Hạ Long thu nhỏ. Cũng cảm nhận cả hơi gió biển, bởi theo đường chim bay biển chỉ cách nơi này hai chục cây số.
Chúng tôi lên ô tô, từ trụ sở Vườn quốc gia bỏ qua hồ Hạ lên thẳng đập Mẩy, nơi bắt đầu của hồ Thượng (sông Hận Ri), ở đây có trạm kiểm lâm mang tên con đập.
GS Hoàng Bảo Châu – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995