Các chỉ thị của bộ y tế về việc thay đổi

Phó Giáo sư – Phó Tiến sĩ Bộ trưởng Y tế Đỗ Nguyễn Phương và Phó Giáo sư – Phó Tiến sĩ Thứ trưởng Y tế Lê Ngọc Trọng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo 22 bệnh viện trực thuộc Bộ, 7 bệnh viện thuộc Sở y tế, 11 bệnh viện thuộc ngành đại diện cho trên 700 bệnh viện (bao gồm cả bệnh viện tuyến huyện) trong toàn quốc, đại biểu đại diện cho cán bộ quản lý của Bộ và Sở y tế và đại biểu đại diện cho các thầy thuốc đang công tác tại bệnh viện trung ương và Hà Nội.
Qua 6 tháng triển khai tổ chức thực hiện trong toàn ngành, Bộ y tế, Sở y tế đã tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện 3 chỉ thị tại 90 bệnh viện (trong số 98 bệnh viện – bệnh viện trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện ngành có từ 150 giường bệnh trở lên) trong đó bệnh viện các tỉnh phía Nam 29, bệnh viện các tỉnh phía Bắc 25, bệnh viện ngành 11, bệnh viện trực thuộc Bộ 25. Sau kiểm tra Bộ đã đánh giá kết quả là bước đầu tất cả các bệnh viện đã tổ chức tốt phòng cấp cứu ở khu khám bệnh hoặc khu hồi sức cấp cứu ở nơi dễ tìm, thuận tiện, có đầy đủ các phương tiện cấp cứu, mỗi khi có bệnh nhân đến đều được cấp cứu ngay. Bệnh viện đã đảm bảo đủ thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu, điều trị theo danh mục thuốc quy định của Bộ. Đã nâng cấp cơ sở làm đẹp cảnh quan bệnh viện. Thống kê của 47 đơn vị báo cáo thì số tiền nâng cấp cơ sở nhà cửa và mua sắm trang thiết bị là 19.187 triệu đồng. 37% số bệnh viện (trong tổng số 90 bệnh viện có báo cáo số liệu) đã có đủ quần áo bệnh viện cho bệnh nhân thay đổi (2 lần/tuần); 63% số bệnh viện còn lại có từ 1 đến 4 khoa có quần áo để dùng cho bệnh nhân ; 36% số bệnh viện có áo choàng cho người nhà bệnh nhân mặc khi được phép ở lại chăm sóc người bệnh. Số tiền sử dụng mua quần áo chăn màn, giường đệm, xe đẩy, quạt, máy điều hòa không khí của 38 đơn vị có báo cáo là 10.138 triệu đồng. Trong số 90 bệnh viện được kiểm tra có 23 bệnh viện đã tổ chức nấu ăn cho người bệnh tại khoa dinh dưỡng. Đa số bệnh viện đã tổ chức phục vụ ăn cho người bệnh tại căng tin bệnh viện. Hầu hết các bệnh viện đã giảm bớt tình trạng người nhà bệnh nhân nấu ăn trong bệnh viện.
Phạm Bật – Báo Sức khỏe và Đời sống – Hà Nội – Số 26 (682) – 1996