Ngày 18 DANH SÁCH CÔNG VIỆC MA THUẬT CÀI ĐẶT THẲNG VÀO NÃO

Ngày 18
DANH SÁCH CÔNG VIỆC MA THUẬT CÀI ĐẶT THẲNG VÀO NÃO
?Chính chúng ta là nền tảng cho sự thành công. Khoảng cách giữa thành công và chúng ta là sự cam kết là thái độ sống là sự kiên trì là phẩm chất đạo đức. Là sự FOCUS 100% vào mục tiêu và trở thành con người lớn hơn mỗi ngày.
?Để cam kết với chính mình mỗi ngày chúng ta bắt đầu bằng lập danh sách việc quan trọng cần làm ma thuật.
?Chọn 3 việc quan trọng nhất trong danh sách.
?Dành ít nhất 1 phút cho mỗi việc, tin tưởng nó đã được làm, và cảm nhận sự biết ơn khổng lồ.
?Lập trước khi đi ngủ để cài đặt thẳng vào tiềm thức. Để trong lúc chúng ta ngủ. Tiềm thức đồng ý hưởng ứng để hoàn thành thành công!
Đừng nhìn không thôi? Đọc không thôi. Hành động 100% cam kết 100% để mang về thành quả cho chính mình.
HÀNH ĐỘNG HÔM NAY LÀ CHUẨN BỊ CHO RỰC RỠ VỀ TƯƠNG LAI TÀI CHÍNH!
HÀNH ĐỘNG NGAY, QUYẾT ĐỊNH NHANH VÀ KIÊN TRÌ ĐẾN CÙNG LÀ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI THÀNH CÔNG!