Tuần Thánh có lẽ là thời gian không phải để suy lý diễn giải tại sao Đức Giêsu lại phải chết như thế

Tuần Thánh có lẽ là thời gian…
…không phải để suy lý diễn giải tại sao Đức Giêsu lại phải chết như thế,
…không phải để đi tìm một cảm xúc buồn thương vì Đức Giêsu đã chịu đau khổ như thế,
…không phải để mũi lòng và sốt sắng trong tuần Thánh này rồi thôi.
Nhưng để mỗi chúng ta cùng cảm nhận…
… có một Giêsu với tình yêu thật lớn lao đã dám đi vào con đường tủi nhục, đau đớn, bị loại bỏ, bị chết trên thập giá,
…tình yêu nơi Giêsu luôn muốn trao sự sống đến tận cùng và mong ước mỗi người được sống trọn vẹn và tròn đầy: sự sống đích thực trổ sinh từ sự chết đi.
…có một lời mời gọi cho mỗi chúng ta cùng đi với Giêsu, cùng chia sẻ và sống mầu nhiệm “thập giá và vinh quang” ngay trong chính đời sống thường ngày của mình.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, người đã cùng đi với Giêsu trọn vẹn trên hành trình cuộc đời, xin cho bạn và tôi được cùng đi và cùng chia sẻ cuộc đời của mình với Chúa Giêsu trong Tuần Thánh này và tiếp tục sống mầu nhiệm “Vượt Qua: qua thập giá đi đến vinh quang, qua sự chết đi… để đi đến sự sống tròn đầy hơn với Chúa” trong cuộc sống mỗi ngày!
Nguồn FB : Cha Nghi Tran