Vài giải pháp cho ô nhiễm

Trước thực trạng ngày một xấu đi của bầu không khí trong lành, nhà nước đã ban hành luật bảo vệ môi trường. Thế nhưng, làm thế nào để toàn dân hiểu được nguyên nhân ô nhiễm và làm chủ trong việc bảo vệ môi trường ? Trong “chiến lược bảo vệ môi trường thủ đô”, Sở khoa học – công nghệ – môi trường Hà Nội coi việc tuyên truyền nâng cao dân trí về bảo vệ môi trường làm gốc. Báo chí, phát thanh, truyền hình được đánh giá là phương tiện chủ yếu để tuyên truyền – giáo dục. Việc tuyên truyền phải được thường xuyên, liên tục, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ gây ấn tượng cho quần chúng theo phương châm “mưa lâu thấm đất”. Các báo của thủ đô nên dành một chuyên mục để tuyên truyền – tranh luận về vấn đề này. Đài truyền hình trung ương, Đài truyền hình Hà Nội, Đài phát thanh cần có mục “Một phút về môi trường”, hoặc “Bảo vệ môi trường” để phát đi những thông tin mới nhất về diễn biến môi trường sống hiện nay và hướng dẫn mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Nhân ngày môi trường thế giới hàng năm, cần tổ chức các triển lãm tranh – ảnh hoặc tổ chức các cuộc thi sáng tác về thơ, ca, truyện… về đề tài môi trường để người dân cảm nhận được bảo vệ môi trường là một nhu cầu bức bách cần thiết ở mọi nơi, mọi lúc. Bên cạnh đó, Bộ KHCNMT, Bộ giáo dục có thể nghiên cứu soạn giáo trình để đưa nội dung giáo dục về môi trường vào các trường học từ mẫu giáo đến đại học và coi đây là môn học mang tính quốc gia. Việc dạy trong nhà trường sẽ được thực hiện từ những kiến thức sơ đẳng nhất như bảo vệ cây xanh, giữ gìn đường phố cho đến việc xử lý ô nhiễm, xử lý chất thải công nghiệp, rác, nếp sống đô thị… Và nếu có thể được, sẽ đào tạo những lớp cán bộ đạt tầm cỡ quốc gia và quốc tế về vấn đề này.
Song song với những nỗ lực tuyên truyền, Nhà nước cần có những biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với những hành vi vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Từ trước tới nay hầu như việc xử phạt các cơ sở, cá nhân gây ô nhiễm là rất hãn hữu, phần vì trang thiết bị do độc hại thiếu, phần vì các cơ quan chức năng chưa có quy định và giám satschawtj chẽ trong lĩnh vực này. Để thực hiện tốt việc này, Bộ KHCNMT có trình với Nhà nước văn bản xử phạt những cơ sở gây ô nhiễm nặng. Những cơ sở :
T.T.V – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế. – Hà Nội – 1995