Cảm ơn cả nhà đã dành nhiều yêu thương cho con giai

Cảm ơn cả nhà đã dành nhiều yêu thương cho con giai .giờ con đã được tháo toàn bộ ống dẫn ống truyền trên người . Đã ăn được tất cả các món mình thích , nói chuyện bình thường hơi yếu một chút . Bác sĩ đồng ý người nhà vào thăm từng người một . Bố cháu làm Thông báo để update tình hình ạ .