Hiệu quả một sản phẩm mình đang bán dù có quảng cáo nhiều bằng lời nói hoa mỹ cũng ko bằng 1 hình ảnh chứng minh

Hiệu quả một sản phẩm mình đang bán dù có quảng cáo nhiều bằng lời nói hoa mỹ cũng ko bằng 1 hình ảnh chứng minh!
Album này tập trung tất cả những phản hồi có thật 100% về SIÊU PHẨM KEM ĐÔNG Y (KEM DƯỢC LC+) điêu em xin mất lộc ?
Hãy thử nó dù chỉ 1 lần, để bạn biết rằng, trên đời cũng có những lọ thuốc nhỏ xinh nhưng giá trị to bằng cả toà nhà ?
?096 3836356
____________________________________________________
See Translation