Chuyện cũ với người cũng cũ muahhhhh

Chuyện cũ với người cũng…cũ ❤️
muahhhhh ?