Thiếu nữ mùa thu Họa sĩ Phạm Văn Đôn 1918 2000 Năm sáng tác 1961 Chất liệu Lụa

? Thiếu nữ mùa thu
Họa sĩ: Phạm Văn Đôn (1918-2000)
Năm sáng tác: 1961
Chất liệu: Lụa.