TẮC SỮA Day nhẹ vào bên phải đốt sống D6 và D8 hơi có sợi cơ căng mỗi chỗ khoảng 3 5 phút

TẮC SỮA
Day nhẹ vào bên phải đốt sống D6 và D8 (hơi có sợi cơ căng) mỗi chỗ khoảng 3-5 phút. Kết hợp với tay nắm lấy vú cùng bên, nhẹ nhàng nhào, đẩy, ép… tập trung vào nơi có những khối cứng sẽ làm mềm các chỗ sưng cứng ứ đọng, làm cho chỗ túi sữa bị tắc mềm ra.
ÍT SỮA
Day vào bên trái đốt sống D6 khoảng 3-5 phút.
Tham khảo thêm cách day huyệt chữa viêm, sưng đau vú, kích thích sữa tại đây: https://www.facebook.com/hanoi2004/posts/1959454614367144

2 thoughts on “TẮC SỮA Day nhẹ vào bên phải đốt sống D6 và D8 hơi có sợi cơ căng mỗi chỗ khoảng 3 5 phút”

  1. Nhiều người không học TĐCS, họ chỉ có nhu cầu giải quyết ngay triệu chứng khi không có ai giúp. Mình muốn có bài đơn giản để họ tự làm lúc cần thôi.

Comments are closed.