QUÂN NHÂN VIỆT NAM Trung với Đảng hiếu với Dân Hoàn thành nhiệm vụ khó khăn không lùi

….. QUÂN NHÂN VIỆT NAM…..
Trung với Đảng hiếu với Dân
Hoàn thành nhiệm vụ khó khăn không lùi
Quân hành vang mãi niềm vui
Trên vai người lính mặt trời niềm tin…..
Xin kính chúc các Bác các chú anh chị những người lính quân nhân ngày 22-12 bất diệt. Sức khoẻ vui vẻ lun hoàn thành sứ mệnh ak. Và chúng tôi những ng dân bình thường lun biết ơn và cám ơn những ng lính đã vì dân mà cống hiến hy sinh… Xin cám ơn vì tất cả.