TRÁCH THỜI GIAN CHẲNG NGƯỢC NGUỒN

TRÁCH THỜI GIAN CHẲNG NGƯỢC NGUỒN
Mười hai con giáp so bì
Phân chi ngôi thứ định kỳ trước sau
Mười hai mà lại khác nhau
Sắc hương đối diện cởi trao tháng ngày
Em không đánh đổi ,phơi bày
Chân mày vòng nguyệt vẽ đầy ánh trăng
Khuyết tròn chỉ tội vạch ngang
Đường ngôi rẻ dọc đôi lằn ngây thơ
Bây giờ nắng vỡ thờ ơ
Mưa rơi nặng hạt ai chờ đợi ai
So bì chẳn chục ,mười hai
Ngày không đến được tháng phai ,năm ….buồn ……
Suôi nguồn năm , tháng ,ngày buông
Trách thời gian chẳng ngược nguồn lỗi ….duyên