9 10 Sao con người ngày càng dễ nổi giận vầy nè

9-10
Sao con người ngày càng dễ nổi giận vầy nè?
Một ngày có đến 2 tin trọng án. Sinh mạng người khác bị lấy đi quá oan uổng chỉ vì một lời nói, một câu nhắc nhở. Họ chết thảm chỉ vì cơn giận của người … dễ nổi giận!
Một thầy giáo nhắc nhà bên cạnh hát nhỏ lại bị đâm chết (Thuận An). Chủ tiệm sửa xe cũng bị đâm chết chỉ vì nhắc chuyện dựng xe trước cửa tiệm (TDM) của họ…
Đến lúc mà con người khó “nói chuyện bình thường” với nhau vậy sao?
Đến lúc mà con người dễ nổi giận với bản thân, với những người xung quanh vậy sao?
Khi đường đi của hòn đá (ném nhau chan chát trên mạng), mũi dao nhanh hơn ngôn từ thì thật là kinh khủng!