Một số người lên FB kêu Hà Nội này ô nhiễm nhất thế giới

Một số người lên FB kêu Hà Nội này ô nhiễm nhất thế giới.
Một số người bắt tay thay đổi HN này theo ý mình muốn.
Ngta thấy dân HN này cắm mặt vào làm, da dẻ xấu quá nên bèn mở chuỗi spa, bán mẹ nó mỹ phẩm cho dân.
Ngta thấy dân HN ngồi văn phòng cả ngày, nhỏ khó xấu xí bèn mở mẹ nó phòng Gym cho dân tập cho nó To Khoẻ
Ngta thấy dân HN ăn mặc quê Vl.. Bèn mở mẹ nó chuỗi bán cho Dân mặc sang choảnh.
Một số người biết mình không thay đổi đc gì bèn biến mẹ sang Trung Quốc sống !