Năm đầu tiên sang Nhật 30 Tết khóc không thở được

Năm đầu tiên sang Nhật,30 Tết khóc không thở được.
Năm thứ 2 ✌?,gọi về nhếu nháo mấy câu rồi tắt,khỏi tủi thân quá lại khóc.
Năm thứ 3,” Anh em ơi, anh em ơi. Rượu,rượu.”
Không có tiền uống Chivas 18,25 thì anh em mình làm tạm chai Chivas 12 Đểu vậy hahaa =)))))
Chúc cả nhà sang năm mới mạnh khoẻ,hạnh phúc.
Tay em đeo đồng hồ kia nhé, không có lại bảo không có mặt mà đòi xạo lợn! ????