Tôi đi nhanh hơn nhiều những người bạn mình và một ngày tôi bất chợt nhận ra

Tôi đi nhanh hơn nhiều những người bạn mình, và một ngày tôi bất chợt nhận ra. Tôi chỉ hơn họ ở tiêu chuẩn sống.
Rồi tôi nhìn xuống những người tốc độ chậm hơn mình, tôi chỉ thấy họ chấp nhận cuộc sống nhiều hơn là đòi hỏi từ cuộc sống này
Khi tôi nhìn lên các bậc đàn anh mình, họ đi xa và vươn xa hơn tôi nhiều. Tôi phát hiện ra họ luôn đòi hỏi nhiều hơn từ thế giới này
Ồ hoá ra cuộc sống này chỉ khác nhau ở mức độ “tiêu chuẩn sống- mức độ khao khát mỗi người”

2 thoughts on “Tôi đi nhanh hơn nhiều những người bạn mình và một ngày tôi bất chợt nhận ra”

Comments are closed.