Công việc của chị là gì Là bán hàng kiếm lãi Còn công việc của t là kết nối người tiêu dùng thông minh bản thân t và gia đình mình dùng sp và lấy kinh nghiệm đó giúp mọi người cũng có được sức khoẻ tốt khi dùng sản phẩm

??Công việc của chị là gì? Là bán hàng kiếm lãi ??
??Còn công việc của t là kết nối người tiêu dùng thông minh- bản thân t và gia đình mình dùng sp và lấy kinh nghiệm đó giúp mọi người cũng có được sức khoẻ tốt khi dùng sản phẩm
??Ai thích mua giá nhà pp nào??? Hãy inb t nha
❤️❤️Tuyển các nhà pp trên toàn thế giới? ❤️

One thought on “Công việc của chị là gì Là bán hàng kiếm lãi Còn công việc của t là kết nối người tiêu dùng thông minh bản thân t và gia đình mình dùng sp và lấy kinh nghiệm đó giúp mọi người cũng có được sức khoẻ tốt khi dùng sản phẩm”

Comments are closed.