CÔNG PHU NIỆM PHẬT CHẲNG ĐẮC LỰC TÂM VÌ SANH TỬ KHÔNG THA THIẾT

CÔNG PHU NIỆM PHẬT CHẲNG ĐẮC LỰC – TÂM VÌ SANH TỬ KHÔNG THA THIẾT !
1. Hiện tượng phổ biến: Công phu niệm Phật chẳng đắc lực.
Nhiều người niệm Phật mười năm, hai mươi năm công phu chẳng đắc lực, chẳng nắm chắc Vãng Sanh, nguyên nhân là gì ?
Khi dự Phật Thất, lúc ban đầu dường như niệm giỏi lắm, rất tinh tấn, nhưng dần dần càng niệm càng cảm thấy khô khan, chẳng có mùi vị, càng niệm càng chán, chẳng muốn niệm tiếp, nguyên nhân là gì ?
Khi bế quan niệm Phật, lúc bắt đầu thì ba giờ sáng thức dậy niệm Phật, vài ngày sau năm giờ mới thức; Qua một thời gian sau tám giờ mới thức. Sau cùng, ngủ miết chẳng muốn thức sớm nữa !
Mọi người đừng cười, quý vị cũng có thể lâm vào tình trạng này. Phần đông mọi người thường có tình trạng như sau: Khi niệm Phật, nếu không khởi vọng tưởng thì ngủ gục.
Dù biết rõ pháp môn Tịnh Độ thù thắng, biết công đức danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn, nhưng câu Phật hiệu này càng niệm càng chẳng có hứng thú gì, càng niệm càng chẳng có động lực, cuối cùng chịu thua, bỏ luôn. Nguyên nhân là gì ?
Giải đãi, đây cũng là điều rất phiền phức. Biết bao nhiêu người học tập nhưng không thể thành tựu đều do giải đãi.
Nên trong Chùa thời xưa, mọi người cùng nhau học tập, đều theo chúng, nương chúng, không thể biếng nhác. Thời khóa có quy định, 3 giờ sáng mọi người cùng thức dậy, 3 giờ thức dậy là tiêu chuẩn thông thường.
Không làm bạn với những người chê bai ngôi Tam Bảo. Không làm bạn với người viết truyện khiêu dâm. Không làm bạn với những người hay bàn luận đến chuyện phòng the. Không làm bạn với người trẻ dẫn dắt gái lầu xanh. Không làm bạn với những người thích rượu chè cờ bạc.
Thường khuyên người Quy Y Tam Bảo. Lưu hành sách khuyên làm việc thiện. Tin sâu nhân quả. Giữ giới dâm dục.
Chúng ta tìm trong các trước tác của Tổ Sư Đại Đức nhiều đời trước, rốt cuộc tìm ra câu trả lời cho những vấn đề nêu trên:
Nguyên nhân căn bản là tâm vì sanh tử chẳng tha thiết !
Đây là một vấn đề lớn, rất phổ biến của chúng ta hiện nay. Do vậy, niệm Phật lâu năm, thậm chí niệm cả đời, công phu cũng chẳng đắc lực, chẳng nắm chắc Vãng Sanh.
Chúng ta hãy khoan nói có nắm chắc Vãng Sanh hay không, ngay cả chuyện không đọa trong tam ác đạo cũng chẳng nắm chắc, có đúng hay không ?
H.T. TỊNH KHÔNG !

7 thoughts on “CÔNG PHU NIỆM PHẬT CHẲNG ĐẮC LỰC TÂM VÌ SANH TỬ KHÔNG THA THIẾT”

Comments are closed.