Tiêu chí 1 của chọn sản phẩm là phải đầy đủ giấy tờ pháp lý của nhà nước

Tiêu chí 1 của chọn sản phẩm là phải đầy đủ giấy tờ pháp lý của nhà nước.
1. Công ty, địa chỉ rõ ràng.
2. Giấy công bố: 1 sản phẩm chỉ được cấp giấy công bố khi đã được nhà nước xác minh về thành phần, về công ty sản xuất, và sản phẩm được phép lưu hành tại Việt Nam
3. Hóa đơn VAT: muốn đặt sản phẩm tại cửa hàng, hiệu thuốc thì hiển nhiên là không thể thiếu hóa đơn VAT được.
Công ty TNHH đông y gia truyền Tiến Hạnh. Tự hào là công ty phân phối đông y Tiên phong trong lĩnh vực pháp lý. Giấy tờ.

2 thoughts on “Tiêu chí 1 của chọn sản phẩm là phải đầy đủ giấy tờ pháp lý của nhà nước”

Comments are closed.