Phổ Nhạc Thì Sao Nhỉ Chiều thu nắng rám hoàng hôn Nhớ ai đêm lạnh cả hồn chiêm bao Đêm nay không giọt rượu đào Không châm điếu thuốc không khao khát tình Bao giờ trăng gởi nụ hôn Bằng môi của gió bằng hồn của tim Cho anh gợi chút ưu phiền Để cho em thấy con tim lụy tình

Phổ Nhạc Thì Sao Nhỉ?! Chiều thu nắng rám hoàng hôn Nhớ ai đêm lạnh cả hồn chiêm bao Đêm nay không giọt rượu đào Không châm điếu thuốc không khao khát tình Bao giờ “trăng” gởi nụ hôn Bằng môi của gió bằng hồn của tim Cho anh gợi chút ưu phiền Để cho em thấy con tim lụy tình !