Chúng ta là phật tử tu tập hàng ngày

Chúng ta là phật tử tu tập hàng ngày ! Phải luôn quán chiếu những điều sau !
Nếu chúng ta mỗi ngày cứ Đặt Tâm vào Tiền Tài, Sắc Đẹp, Danh Vọng, Ăn Uống, Ngủ Nghỉ thì Hết kiếp người, chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào 3 đường ác ( Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh ).
Nếu chúng ta thường Đặt Tâm Nghe giảng Kinh Pháp và An Trụ thuần thục vào câu A DI ĐÀ PHẬT không rời giây phút nào cả, thì tương lai chúng ta sẽ sinh về Tây phương Cực lạc Thế Giới.
Nam mô A Di Đà Phật !
Xin thường nhớ niệm A DI ĐÀ PHẬT !

18 thoughts on “Chúng ta là phật tử tu tập hàng ngày”

  1. NAM MÔ ĐAI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT??❤️??❤️??❤️

Comments are closed.