Sáng nào ngủ dậy rảnh rỗi cũng phải làm một trận hành hạ động vật với con này

Sáng nào ngủ dậy rảnh rỗi cũng phải làm một trận hành hạ động vật với con này. Trông thì tưởng là tử tế thực ra láo như chó!!! Sang tuần khỏi bệnh lại đi làm bình thường, ngủ dậy không có thời gian mà hành nó thì lại nhớ, chịp chịp :-<