Bởi vì bệnh nhân về muộn cho nên bữa trưa nay của Thầy thuốc Minh Đức cũng bị muộn theo

Bởi vì bệnh nhân về muộn, cho nên bữa trưa nay của Thầy thuốc Minh Đức cũng bị muộn theo. Sáng ăn nhiều rồi, trưa ăn uống qua loa vậy cũng được ha. Các bệnh nhân ghi nhớ lời Thầy dặn: bia rượu dù có ngon miệng đến mấy, cũng chỉ 1 chai cỡ 0,33L là đủ. Làm gì cũng phải nghĩ đến Sức Khỏe Hàng Hiệu của mình trước nhé 🙂