Hồi xưa đi hội nghị căng mắt ra dự đủ cả ngày

Hồi xưa đi hội nghị , căng mắt ra dự đủ cả ngày. Ngày 2, quen quen thì ngó xung quanh thấy chúng nó ngủ hàng loạt, há mồm và chảy cả dãi. Chủ tọa và vài người thì tranh cãi kịch liệt trong khi cả vài chục ông ngủ hoặc làm việc riêng.Thằng Nga còn lén mang cả vốt ka vào bú chung với thằng Ukraina.Thằng Đức thì địa quần lót thằng Hà Lan.
Ngày 3 đánh bạo hỏi thằng bên cạnh sao lắm người ngủ thế, nó bảo chủ đề này chả liên quan nồn đến họ thì họ ngủ, lấy sức cho chủ đề họ quan tâm và thực sự liên quan tới công việc.Thế là mình ngủ mẹ nó hết cả 3 ngày còn lại.

12 thoughts on “Hồi xưa đi hội nghị căng mắt ra dự đủ cả ngày”

  1. Đi dự hội nghị sợ nhất là gặp phải mấy ông nói như cơm nguội phần tham luận =.=

  2. Giống họp chi bộ thôi a ơi 🙁 éo có thông báo thưởng thì mạnh dạng nằm ngủ

  3. Ngủ nó nằm ngoài ý chí của ta, nó chỉ chịu một phần ý chí của ta mà thôi, kệ nó, hãy để nó tuân theo quy luật tự nhiên như đại, tiểu tiện thôi.

Comments are closed.