NHỮNG SAY MÊ CỦA CON NGƯỜI CÓ 3 NGUỒN GỐC

NHỮNG SAY MÊ CỦA CON NGƯỜI CÓ 3 NGUỒN GỐC:
TÂM HỒN – TRÍ TUỆ – THỂ XÁC
Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn.
Sự say mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng.
Sự say mê thể xác làm phát sinh lòng ham muốn.
Tổng hợp các sự say mê đó chính là TÌNH YÊU
(Ngạn Ngữ Ấn Độ)

3 thoughts on “NHỮNG SAY MÊ CỦA CON NGƯỜI CÓ 3 NGUỒN GỐC”

Comments are closed.