Hậu sản nhau thai không ra

dưởng. nghỉ ngơi, kỵ sinh hoạt tính dục

Bài 2: Cho 250 mililít giấm vào trong ống nhể, nung đổ một cục sắt hay một vật bằng sắt rót bỏ vào ống nhổ cho giấm sôi lên và bốc hơi, Người bị bệnh ngối lẻn trên để xông ám hộ 15 phút, mỏi ngày 3 lân.

Bài 3: Xuyên ó tươi và ngũ bột tử mỗi thứ 10 gam. cho 1500 mililỉt nước đun sôi, cho giấm 100 mililít cho vào bô, xông chỗ bệnh.

11. Thúc sân (trợ sản)

Móng cua 50 đến 100 gam, cho một ít giấm, cho nước đun sôi rồi uống.

Chú ý: bài này phù hợp với phụ nữ đau đẻ, các trận co rút yếu, bọc nước ối vỡ ra nước chậm, hoặc thai chết lưu trong bụng, rau thai đọng trong bụng.

12. Choáng ngất vì mất máu sau khi sinh

Bài 1: Nung đỏ quả cân sắt, dùng giấm tuớí vào, cho bốc hơi nóng. Xông vào mũi sản phụ, có thể lảm cho sản phụ tỉnh.

Bài 2: Nung đỏ sắt non có gỉ hoặc một hòn gạch mới, bỏ vào giấm, cho bốc hơi nóng để xông mũi người bị ngạt.

Bài 3: Đun sôi giấm, đổ vào ấm trà, đế dưới mũi phụ sản bị ngất cho ngửi mùi giấm bốc hdí. Khi ngướỉ bệnh tình rồi phải cho dùng thuốc cầm máu ngay.

Bài 4: Cho 90 mililít giấm vào bát. nhặt một hòn đá

trắng sạch nung đó bó vào bát giấm, cho bốc hơi nong đế sản phụ ngửi trong 2 phút.

Bài 5: Rau hẹ 100 garri, thái nhó bó vào bình, đố giấm nóng và đậy nắp kín cho vào ám chĩa vào mũi đế xông.

13. Các tạp bệnh hậu sản

Bài 1: Đau bụng hậu sản. Ngô thù du 12 gam, chi tử nhân (nhân dành dành) 10 gam, đào nhân 3 gam, trầm hương 3 gam đều nghiền nhỏ, rồi pha vào với giấm đắp vào chỗ đau.

Chú ỷ: Không nên xoa nhiều chỗ đau, đắp thuốc rồi nằm yên tĩnh.

Bài 2: Hậu sản khí huyết độc bế tắc gây ra đau bụng:

Hạt cải dầu, nhục quế sao, hai thứ liều lượng bằng nhau cùng nghiền nhỏ. Dùng giấm nấu bột mì làm thành viên to bằng hạt nhãn, mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 1 đến 2 viên, dùng rượu hâm nóng để nuối xuống.

Bài 3: Thai chết lưu: Đậu đen 300 gam, dùng giấm nấu thành nước đặc, uống ngay.

Bài 4: Hậu sản nhau thai không ra, (loại khí hư huyết trệ). Móng cua 100 gam, rượu vàng và giấm vừa phải, cho vào nước nấu lên để uống.

Bài 5: Hậu sản nhau thai không ra (dạng hàm ngưng huyết tụ)

a) Lá ngải 9 gam, can khương 9 gam, giấm 100 gam, một lượng đường đổ vừa phải. Đem lá ngải, can