Kỳ tích! Mơ hay thực! Tuyệt vời Việt Nam! Vô bán kết Châu Á đã là kỳ tích! Giờ chung kết luôn rồi nè

Kỳ tích! Mơ hay thực! Tuyệt vời Việt Nam! Vô bán kết Châu Á đã là kỳ tích! Giờ chung kết luôn rồi nè… chắc có một phần Hội ta sáng nay ủng hộ nha Trần thị Mộng Nam, Phạm Nga, To Thanh Nguyen Thi, Thuỷ Thanh, sáng nay Hội ta đã dự đoán Victory ha ha ha


Facebook: https://www.facebook.com/xuanhong.truongthi

15 thoughts on “Kỳ tích! Mơ hay thực! Tuyệt vời Việt Nam! Vô bán kết Châu Á đã là kỳ tích! Giờ chung kết luôn rồi nè”

  1. Tiệc zời em Hung Nguyen Thi! Xem xong rồi còn đi chiến đấu 4 xê cầu nữa mà, em ăn mừng kỹ quá hỏng thấy đâu ha ha

  2. Xem mà sướng con mắt đããã cái tinh thần nên trong người cứ lâng lâng nên quên cả đánh cầu chị ạ.

  3. Dạ nhậu với khoa mới về đây chị ạ! Ăn mừng chiến thắng ngay và luôn chứ để mai nó nguội

  1. Nhờ các mẹ sáng nay chúc phúc đội tuyển đó chị To Thanh Nguyen Thi, Trần thị Mộng Nam, em Thuỷ Thanh Phạm Nga
   ha ha
   XH nói mưa cũng ráng đi để ủng hộ U 23 Việt Nam mà hi hi

  2. Mặc trời mưa gió các mẹ quyết đi gặp nhau tám để bàn luận và ủng hộ Việt Nam chiến thắng mà chị To Thanh Nguyen Thi…!

 1. Thật tuyệt vời U23 VN. Hội mình sáng nay cũng góp phần cho chiến thắng nhể.

Comments are closed.