PHÁ SẢN ĐÓ LÀ CÁCH GIẢI CỨU TỐT NHẤT

PHÁ SẢN ĐÓ LÀ CÁCH GIẢI CỨU TỐT NHẤT.
—————————————————————-
“Tính đến 31/10/2017, số nợ đọng nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Mai Linh là trên 180 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc là trên 150 tỷ đồng, lãi chậm nộp gần 77 tỷ đồng.”


Facebook: https://www.facebook.com/huyenxuan.bui