Di quay Mv cho trai đẹp Lê Quang Hoà và gái xinh Tina Dung ở Mỹ về

Di quay Mv cho trai đẹp Lê Quang Hoà và gái xinh Tina Dung ở Mỹ về. Dự là sẽ phơi mặt ra ngoài nắng nguyên một ngày. Chết cái mặt em rồi! Mà cái bà đạo diễn cũng không có vừa, phải mặt áo bà ba với người ta bả mới chịu


Facebook: https://www.facebook.com/thao.trang.9235

15 thoughts on “Di quay Mv cho trai đẹp Lê Quang Hoà và gái xinh Tina Dung ở Mỹ về”

Comments are closed.