Gấp gấp!, Cần 2 bạn làm nhân viên tư vấn mảng giáo dục

Gấp gấp!
Cần 2 bạn làm nhân viên tư vấn mảng giáo dục.
Bạn nào mới ra trường thì được đào tạo.
Yêu cầu: xác định công vc rõ ràng, yêu thích mảng giáo dục, làm cố định.
Ai có nhu cầu thì đăng ký cho khỏi mất time hai bên.
Ko Đa cấp- môi giới!

3 thoughts on “Gấp gấp!, Cần 2 bạn làm nhân viên tư vấn mảng giáo dục”

Comments are closed.