Sau khi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Cộng xâm chiếm vào ngày 19/01/1974, mười ngày sau, Tối Cao Pháp Viện…

Sau khi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Cộng xâm chiếm vào ngày 19/01/1974, mười ngày sau, Tối Cao Pháp Viện của Việt Nam Cộng Hòa ra Tuyên cáo có nội dung như sau:
“Xét vì, theo các tài liệu lịch sử và hành chánh, hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa đã thuộc lãnh thổ Việt Nam và được quốc gia Việt Nam cai trị liên tục từ trên 100 năm nay;
Xét vì, do đó quốc gia Việt Nam có chủ quyền trên hai quần đảo nói trên theo quốc tế công pháp;
Xét vì, hơn nữa chủ quyền của quốc gia Việt Nam đối với 2 quần đảo liên hệ đã được đại diện của Việt Nam xác nhận tại Hội nghị San Francisco năm 1951 mà không có sự phản đối.
*
* *
ĐẠI HỘI ĐỒNG TỐI CAO PHÁP VIỆN long trọng tuyên cáo:
1.- Xác nhận chủ quyền của quốc gia Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và TRường Sa;
2.- Cực lực tố cáo trước dư luận quốc tế hành vi xâm lăng của Trung Cộng vi phạm trầm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa;
3.- Khẩn thiết kêu gọi các đoàn thể luật gia trên thế giới tích cực trợ giúp Việt Nam Cộng Hòa trong việc tái lập chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa.
Làm tại Saigon, ngày 29 tháng 01 năm 1974″.


Facebook: https://www.facebook.com/vovan.hoang.12

One thought on “Sau khi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Cộng xâm chiếm vào ngày 19/01/1974, mười ngày sau, Tối Cao Pháp Viện…”

  1. Có Nghị định Teheran 8/1945 của Mỹ, Liên Xô và Anh xác nhận các đảo ở Biển Đông thuộc VNCH quản lý

    1. Không biết bạn Tran Minh Duc dẫn nguồn từ đâu mà nói tháng 8 năm 1945, Mỹ, Liên Xô và Anh xác nhận các đảo ở Biển Đông thuộc VNCH quản lý. Vì VNCH ra đời năm 1955 (trước đó là Quốc Gia Việt Nam 1949-1955) nên 1945 VNCH không thể quản lý; Còn Nghị định …

    2. Bữa mô tao lục lại tập tin (do tao coi lâu rồi, nên nhớ ko chính xác), đây là các bản ghi chép, báo cáo của các chuyên gia nước ngoài

Comments are closed.