Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, Làm sao em biết bia đá không đau, Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, Ngày sao sỏi…

Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sao sỏi đá cũng cần có nhau
Hay và ý nghĩa từng câu từng chữ..
Trich trong bài hát Diễm Xưa cũa chú Trịnh Công Sơn


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004512694452

10 thoughts on “Mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, Làm sao em biết bia đá không đau, Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, Ngày sao sỏi…”

    1. Nay khách ế sao mà có time rảnh comment vậy chế Bình, mưa chế rầu lắm phải hôn. .
      Người ta ghi trích bài hát của Mr Trịnh mà ngta có mần thơ đâu. Lê Khắc Bình

Comments are closed.