Các thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trước khi muốn đăng ký kiểu dáng công nghiệp bạn cần đảm bảo kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như sau: kiểu dáng mới lạ, mang tính sáng tạo và ứng dụng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp được cho là mới và có thể đăng ký yêu cầu kiểu dáng công nghiệp đó phải khác biệt rõ ràng với các kiểu dáng công nghiệp đã có trước đó, đã được công bố và sử dụng rộng rãi.

Tính sáng tạo và ứng dụng công nghiệp trong một kiểu dáng công nghiệp dựa trên việc kiểu dáng công nghiệp đó có được sử dụng một cách rộng rãi hay không, có áp dụng được vào thực tiễn đời sống hay không, nó có thể được sử dụng như là 1 mô hình cho sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài hay không. Và kiểu dáng công nghiệp không thể dễ dàng được tạo ra bởi 1 người với kiến thức trung bình về nghệ thuật.

Đặc điểm những kiểu dáng công nghiệp không đủ tư cách bảo hộ:

–         Hình dáng bên ngoài của sản phẩm cần có đặc tính kỹ thuật của sản phẩm

–         Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng công nghiệp

–         Hình dáng sản phẩm vô hình trong quá trình sử dụng sản phẩm

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp:

Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ tới NOIP. Nếu người nộp chọn nộp đơn qua đại diện, thì cần PoA, giấy tờ gồm:

–         Giấy uỷ quyền của người nộp đơn.

–         Giấy tờ có chữ ký của người nộp đơn nếu là cá nhân hoặc là người đại diện cho người nộp đơn, nếu là tư cách pháp nhân phải có con dấu (nếu có). Không cần công chứng hoặc chứng nhận hợp pháp.

–         Sáu bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp đầy đủ các góc nhìn của đối tượng đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

–         Nếu một kiểu dáng được áp dụng cho 1 phần của hàng hoá, ảnhchụp/bức vẽ phối cảnh của hàng hoá phải chỉ rõ phần được yêu cầu.

–         Bản sao chứng nhận đơn đầu tiên và bản dịch tiếng Anh, nếu Công ước Pari yêu cầu  (tài liệu này có thể nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày nộp đơn).

–         Hợp đồng chuyển nhượng Quyền ưu tiên (áp dụng trong trường hợp người nộp đơn không đồng thời là người đã nộp đơn ưu tiên).

–         Tài liệu này được các bên ký và đóng dấu  (nếu có). không cần công chứng và/hoặc chứng nhận hợp pháp.

Bản sao mô tả kiểu dáng công nghiệp chỉ rõ tính mới lạ và là một tác phẩm nghệ thuật đầu tiên để đăng ký kiểu dáng công nghiệp (cần lúc nộp đơn);

Xem thêm: http://www.tintuc-samson.com/loi-ich-lau-dai-cua-viec-dang-ki-bang-sang-che-trong-kinh-doanh-nw490.html