TIẾNG CHUÔNG, (cảm tác từ ý văn của bạn ĐNQP), Ta vào đời như một tiếng chuông,, Ngân dài, ngắn nào ai biết trước

TIẾNG CHUÔNG
(cảm tác từ ý văn của bạn ĐNQP)
Ta vào đời như một tiếng chuông,
Ngân dài, ngắn nào ai biết trước.
Chất liệu làm chuông,
Kỹ thuật, tay nghề,
Khối lượng cùng kích thước.
Chày và lực nện.
Tất cả tùy duyên.
Tiếng chuông dứt,
Còn vang tiếng vọng.
Dư âm dài hay ngắn,
Làm sao ai biết được.
Tùy duyên vạn vật tiếp chung âm.
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 27/Tháng Bảy/2017)


Facebook: https://www.facebook.com/nguyetthan73