MINH, Bản nhân vốn đã chọn và đi trên con đường khác người thường, hẳn nhiên là bởi cái lòng trí mong đạt những…

MINH
Bản nhân vốn đã chọn và đi trên con đường khác người thường, hẳn nhiên là bởi cái lòng trí mong đạt những điều khác thường.
Đời bản nhân là đời vô đối.
Ấy vậy mà không ít người vẫn lấy cái tiêu chí của người thường để phán xét bản nhân. Đó mới gọi là thói thường.
Trồng cây chuối thì vài tháng đã có thu hoạch,
Trồng cây lim thì phải mất mấy mươi năm.
Lấy cái ruột chuối để bàn về lõi của cây lim hẳn là không nên.
Nam Hoa Kinh có câu:
“Tiểu trí bất cập đại trí
Tiểu niên bất cập đại niên”.
Cái hy vọng của kẻ tiểu trí nằm trong bụi chuối quá lắm cũng chỉ là cái mong chờ có được chuối để ăn.
Chớ cho những lời ấy là khoa trương.
Tiếng gió qua khe vách buồng làm sao sánh với tiếng gió lồng qua khe núi?
(Tùng Lai Thị, Chân Tử Đường, Phước Long, 01/Tháng Bảy/2017).