Nếu không có sự cố bị kỷ luật năm 2003 thì ông thượng tá Vũ Đình Thường chắc phải lên cấp tướng rồi quá

Nếu không có sự cố bị kỷ luật năm 2003 thì ông thượng tá Vũ Đình Thường chắc phải lên cấp tướng rồi quá. Nói chung ổng cũng khá là phi thường chứ không phải dạng vừa đâu.
Nếu thế thì phải trách mấy cái đứa cấp dưới của ổng vào năm 2003 đã làm ảnh hưởng con đường cống hiến của một “nhân tài đất Việt”.


Facebook: https://www.facebook.com/truc.nguyen.5036

3 thoughts on “Nếu không có sự cố bị kỷ luật năm 2003 thì ông thượng tá Vũ Đình Thường chắc phải lên cấp tướng rồi quá”

  1. Bình thường thôi , bình thường thôi . Cấp tá 14 năm lên 3 bậc là bình thường

Comments are closed.