Đứa nào nào chê nhạc bolero đó mấy chế, hôm thứ hai em mần AD, có đoạn nhiều diễn ziên quần chúng coi show cần sôi…

Đứa nào nào chê nhạc bolero đó mấy chế, hôm thứ hai em mần AD, có đoạn nhiều diễn ziên quần chúng coi show cần sôi động em có yêu cầu hỗ trợ nhạc tạo không khí cho diễn viên có cảm xúc, ai dè em nọ mở nhạc gì nghe thí gớm, em hỏi thì em kia bảo nhạc đó là đỉnh của tùn âm, em kêu ngưng ngay lập tức! Trời ơi em không có muốn đạo diễn lẫn diễn viên và cả em lăn đùng ra chết vì ngộ độc nhạc tùn âm.


Facebook: https://www.facebook.com/DucDenThui

10 thoughts on “Đứa nào nào chê nhạc bolero đó mấy chế, hôm thứ hai em mần AD, có đoạn nhiều diễn ziên quần chúng coi show cần sôi…”

  1. Em ko hiểu mọi ng có đọc kĩ ko. Hay chỉ xem tựa báo giật rồi tự suy diễn va tự cay cú…. thấy dư luận dữ quá em cũng cố gắng tìm mấy bài đó đọc lại thấy nó nói đúng mà

  2. Hồi bạn ấy chưa nổi còn thi Sao Mai điểm hẹn. Bạn ấy hát bài Quê Nhà nghe rất hay. Lúc đó bạn còn ngây thơ, mộc mạc. Giờ thì…

  3. Bọn ấy làm gì biết sự gợi cảm của câu hát “vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay”, anh chấp chi bọn dở hơi

Comments are closed.