Mưa quài buồn quá, đã vại chào giá chụp hình rớt quài hà, bạn nào rảnh mua giùm hình này zề chưng đi Đức cám ơn…

Mưa quài buồn quá, đã vại chào giá chụp hình rớt quài hà, bạn nào rảnh mua giùm hình này zề chưng đi Đức cám ơn lắm nha :), kích thước tùy chọn nha, chà bá cũng được mà nhỏ nhỏ cũng được ha, nhìn kỹ i đẹp lắm á có chái tim <3 ở giữa luôn đó (feeling): Thời buổi lấy sức làm lời mỗi lần báo giá trọn đời...chia tay 🙂


Facebook: https://www.facebook.com/DucDenThui

3 thoughts on “Mưa quài buồn quá, đã vại chào giá chụp hình rớt quài hà, bạn nào rảnh mua giùm hình này zề chưng đi Đức cám ơn…”

Comments are closed.