Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, ta chui qua cánh cửa mở ra đó thì lại gặp một cánh cửa đóng lại,…

Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, ta chui qua cánh cửa mở ra đó thì lại gặp một cánh cửa đóng lại, cánh cửa đó đóng lại thì lại có cánh cửa khác mở ra, ta lại chui qua cánh cửa khác mở ra đó tạ “lợi” gặp một cánh cửa đóng “lợi” cái gòi ta “lợi” thái một cánh cửa khác mở za, cứ thế cứ thế thì ta nhận za là ta đã lạc cmn trong ma trận zồi.
Tui thích thì tui nhảm hihi


Facebook: https://www.facebook.com/DucDenThui

10 thoughts on “Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra, ta chui qua cánh cửa mở ra đó thì lại gặp một cánh cửa đóng lại,…”

    1. anh Đức là photographer nổi tiếng nhất sài gòn mà Truong Thanh Tu haha

  1. Ờ thì nó đóng lợi thì mền mở ra,… cái nó đóng lợi nữa thì mền mở răng… ?! ;(

    1. bạn đọc lại đi nha, hãi nhớ là cửa nài đóng lại tự nhiên có cửa khác mở za, đi qua cửa mở za đó thì mới gặp tiếp cái cửa khác đóng lợi….

Comments are closed.