Bây h t chữi mày khốn dc k

Bây h t chữi mày khốn dc k .. Bây h t thù m dc k … Có cần sống chó vs t z k … Lm lố z đc j .. Đừng chọc t điên đến độ phá nát cuộc sống của m … Nhìn người mà chọc nha ban ….. #khốn


Facebook: https://www.facebook.com/yeuanh.tina

10 thoughts on “Bây h t chữi mày khốn dc k”

Comments are closed.