Đôi Lời Với Anh ( Nguyễn Trọng Tạo), Biết anh chẳng thích đâu

Đôi Lời Với Anh ( Nguyễn Trọng Tạo)
Biết anh chẳng thích đâu.
Lông mày em mãi kẻ.
Đừng trách em, anh nhé.
Dù không phải lần đầu.
Biết anh chẳng thích đâu.
Em đi cao đôi guốc.
Anh ơi xin đừng trách.
Ngã rồi cũng sẽ quen.
Biết anh vẫn dễ ghen.
Em đi cùng bè bạn.
Anh ơi, xin đừng giận.
Bao việc, cần không anh.
Biết anh thích màu xanh.
Em bận áo màu đỏ.
Đừng trách em anh nhé.
Em không muốn dối mình.
Khi mọi điều anh thích.
Em dễ dãi vâng lời.
Thì hai ta lúc ấy.
Chỉ còn mình anh thôi.