Đặc điểm của doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài

 
Doanh nghiệp 100% vón đầu tư nước ngoài là công ty thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam. Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài thường được thành lậ dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quy định của luật Doanh nghiệp.

Đặc điểm của công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài:
+Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động kinh doanh.
+Vớn pháp định của doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ít nhất phải bằng 30% vốn đầu tư. Đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng, dự án đầu tư và các địa bàn khuyến khích đầu tư, dự án trồng rừng, sự án có quy mô lớn, tỷ lệ này có thể thấp hơn nhưng không dưới 20% vốn đầu tư và phải được cơ quan cấp giấy phép đầu tư chấp nhận.
+Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, bình đẳng với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế Việt Nam. 
+Doanh nghiệp do tổ chức, cá nhân nước ngoài tự đứng ra quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh. Nhà nước chỉ quản lý qua các Thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài sau đó cấp giấy phép đầu tư, kiểm tra xem có thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam chứ không can thiệp vào việc tổ chức quản lý của doanh nghiệp. 
+Tài sản của doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu của một hoặc nhiều tổ chức cá nhân nước ngoài góp vốn thành lập.
Ưu điểm:
+Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài sẽ được đầu tư công nghệ, vốn và nguồn nhân lực tốt hơn, vốn đầu tư dài hạn ít biến động. Vì không phải chia sẻ quyền sở hữu và lợi nhuận nên hình thức này có ưu điểm là nhà đầu tư nước ngoài rất tích cực đầu tư thiết bị, công nghệ mới, tích cực đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, cán bộ quản lý xí nghiệp. Chủ đầu tư có quyền quyết định hoạt động, sử dụng công nghệ bí mật của mình. 
+Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài chịu sự quản lý và điều hành trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhà đầu tư nước ngoài và họ thường sẽ có cách thức quản lý khách với doanh nghiệp trong nước, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
Hạn chế:
+Pháp luật nước đầu tư bất ổn, các chính sách ưu đãi chưa linh hoạt
+Sự kiểm tra, kiểm soát đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài bị hạn chế.
+Quản lý nhân sự và nhân công có những sự khác biệt khi tiếp cận thị trường Việt Nam.