Nên Công bằng với nhà y

Chữa bệnh cứu người là công việc nhân đạo, nhưng làm công việc nhân đạo đó là những con người cụ thể với tất cả những lo toan vất vả như mọi người ở ngành nghề khác. Xin đừng biến nhà y thành tiên, thánh chỉ có hy sinh phục vụ cộng đồng trong khi lương ngành y thấp, bồi dưỡng một ca mổ đêm trực chỉ hoàn toàn mang ý nghĩa tượng trưng. Tất nhiên không phải xã hội trả cho lao động thế nào thì người ta lao động chỉ đúng với giá trị nhận được nhất là khi đời sống chúng ta còn nhiều khó khăn. Điều đáng nói nàh y luôn bị đòi hỏi ở mức lý tưởng trong khi một số nghề khác có thể dễ dàng thông cảm với muôn nghìn lý do khác nhau. Nói đến vấn đề này là nói đến một thái độ xã hội với lẽ công bằng ngay trong cách nhìn nhận, đánh giá. Thời kỳ kinh tế thị trường, đối tượng phục vụ được coi là thượng đế kể cũng quá vì xã hội cần một sự công bằng hơn là sự xu phụ lẫn nhau. Bệnh nhân coi mình và được coi là thượng đế lại càng sai lầm hơn. Chưa nói đến chuyện bệnh nhân mới đóng viện phí một phần, chưa đủ chi phí khám chữa bệnh của cơ sở y tế như bác Cả Phiếm nêu ra trên phiếm đàn số 9, khi nhân viên y tế cứu chữa một người ngoài công việc cụ thể với một người nào đó, họ còn thực thi công vụ trước toàn xã hội khác nào công an bắp cướp, thuế vụ thu thuế, hải quan kiểm tra hàng… thầy cô giáo dạy chữ… Thế nhưng dường nhu ta quên khái niệm công vụ, chỉ nhìn ở quan hệ bác sĩ bệnh nhân nên ngành y mới xảy ra những vụ hành hung bác sĩ như báo đã đăng tin. Phải chăng từ cái nhìn ấy mà tên  Hùng đòi bác sĩ chiều theo ý đồ riêng của hắn không được đã hành hung y tá Khôi, Vân là những người không có quyền viết giấy nhưng nằm trong hệ thống công vụ đó.  Đã đến lúc hành vi hành hung bác sĩ, thầy cô giáo như trường hợp tên Hùng hay xin cho con lên lớp không được ở bên giáo dục, cần được coi là chống người thi hành công vụ và phải được xét xử nghiêm minh. Vấn đề đạo lý ai cũng rõ nhưng pháp luật cần can thiệt để đạo lý được giữ vững, nhất là đối với một ngành làm chông việc nhân đạo.

Vũ Hà-Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – Số 12(773)1998